Målgruppsurval

Våra produktioner är applicerbara över hela Sverige. Följande kriterier återfinns i alla hushåll och är tillgängliga för dig som annonsör. Produktionerna går även att applicera på ert befintliga kundregister.

Målgruppsurval B2C
Annonsering från företag till privatpersoner

1. Geografi
– Postnummer
– Län / Kommun
– A-region

2. Fastighetstyp
– Villa
– Borättsvilla
– Hyreslägenhet
– Bostadsrättslägenhet

3. Könsfördelning
– Kvinnor
– Män

4. Ålder
– 18 till 75 +

5. Egen inkomst
– Från 1 tkr till 2000+ tkr

6. Familjeinkomst
– Från 1 tkr till 5000+ tkr

7. Bilinnehav

8. Fritidsfastighet

9. Nyinflyttad ”Villarutin”

 

Målgruppsurval B2B
Annonsering från företag till företag

Vänligen kontakta oss för mer information och skräddarsydda lösningar.